Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

WHERE ARE YOU GOING?

WHERE ARE YOU GOING?
2013
SCRIBBLEPUFF, NINA BASSON,
KAT PETRUCCI, DESPINA SEEBAUER,
CARMEL NI BHEOLLAM.
24 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

εικονολάγνοι

παρατηρητές