Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

FANTASYN

FANTASYN
2012
Δ. ΛΑΓΟΣ, Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ.
20 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
3 ΕΥΡΩ


FANTASYN #3
2012
Δ. ΛΑΓΟΣ, Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ.
20 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
3 ΕΥΡΩ


Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

EVOL TALES FROM TE DARK SIDE

EVOL #1 TALES FROM TE DARK SIDE
2012
"ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ"
Κ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ, A. LAUENBERGER, 
Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, G. KANT, MALK, Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ,
 Β. ΣΑΓΚΙΩΤΗ, Κ. ΜΑΚΡΗΣ, 
Δ. ΤΙΜΠΙΛΗΣ, A. DUTINA, Β. ΚΑΠΑΔΑΗ.
16 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
2,5 ΕΥΡΩEVOL #2 TALES FROM TE DARK SIDE
2012
"ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ"
J. JITSU, M. BORAS, ΚΟΤΣΥΦΑΣ, 
Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Β. ΚΑΠΑΔΑΗ, G. KANT, 
Γ. ΤΟΜΠΑΛΙΔΗΣ, Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, 
A. ZOGRAF, A. DUTINA, JNK ARTWORKS.
16 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
3 ΕΥΡΩ


ΥΠΕΡΣΕΙΡΑ "ΤΟΥΜΠΑΝΟ ΣΕΤ ΕΠΙΠΛΩΝ"

THE AMAZING WARDROBE OF SPIDERMAN
2011
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΙΑ ΣΟΥ
24 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ


THE GODDAMIT BOUDOIR OF BATMAN
2012
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΙΑ ΣΟΥ
28 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ


ΤΟ ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟ ΤΩΝ DUCK
2012
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΙΑ ΣΟΥ
16 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ


THE ZINE FAN

THE ZINE FAN
2011
ΛΕΝΑ
12 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
ΔΩΡΕΑΝ


Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

εικονολάγνοι

παρατηρητές