Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΑΣΙΣ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΑΣΙΣ
2013
"ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ"
ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΙ, EVAN, EFKARPOS,
AL3X RAY, MALK, KURO,
Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, YORGOS K.,
Β. ΚΑΠΑΔΑΗ, JNK ARTWORKS
16 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
3 ΕΥΡΩ


εικονολάγνοι

παρατηρητές