Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

MANGAIJIN

MANGAIJIN #1
2003
Γ. ΔΑΛΚΙΔΗΣ, Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
16 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
1 ΕΥΡΩ


MANGAIJIN #2
2003
Γ. ΔΑΛΚΙΔΗΣ, Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
24 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
1 ΕΥΡΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εικονολάγνοι

παρατηρητές