Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

VAMBEER AND CO

VAMBEER & CO #I
"LOST IN TRANSYLVANATION"
2005
Κ. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
2 ΕΥΡΩ


VAMBEER & CO #II
"BLUE BEER HILL"
2005
Κ. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑVAMBEER & CO #IV
"PIG CIGARS"
2006
Κ. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
2 ΕΥΡΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

εικονολάγνοι

παρατηρητές