Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

CHORISSU

CHORISSU
2010
Ε. ΖΑΧΟΥ, TORI, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, CAMUS,
JOTA-BABY ANIMAL, ASAPH, MEMOLE,
VELVET VORTEX, BLAME 125, THALAKI,
MARILOU, RAZIEL, NERETHIL, SPEEDGRAPHER, HYOSHIRO.

48 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
3 ΕΥΡΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εικονολάγνοι

παρατηρητές