Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

OUT OF GAS

OUT OF GAS II (#2)
2005
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
24 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
2 ΕΥΡΩ


OUT OF GAS III (#3)
2005
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
28 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑOUT OF GAS IV (#4)
2006
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑOUT OF GAS VI (#6)
'BLUE LEAVES'
(ΜΑΖΙ ΜΕ 2 CD )
2008
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
96 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ


OUT OF GAS VII (#7)
'BUCROWS CALM'
2008
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
40 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ


OUT OF GAS IX (#8)
'MY SHAPESHIP IN TIME'
(ΜΑΖΙ ΜΕ 1 CD)
2008
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
60 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ


OUT OF GAS IX (#9)
'MUNKIND'
(ΜΑΖΙ ΜΕ 2 CD ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΠΙΝΑΚΑ)
2009
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
2 ΕΥΡΩOUT OF GAS X (#10)
'SNOW HOW TO GO'
(ΜΑΖΙ ΜΕ CD, ΜΙΚΡΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ)
2009
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
48 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ
6 ΕΥΡΩOUT OF GAS XI (#11)
BUBBLE-BE BOP BLUE
2010
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
40 ΣΕΛΙΔΕΣ + ΕΞΩΦΥΛΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εικονολάγνοι

παρατηρητές